Privacy

Als je deel wilt nemen aan een evenement van Upstream kan het zijn dat we hiervoor enkele gegevens van jou nodig hebben. Upstream respecteert hierbij altijd jouw privacy.

Privacyverklaring Upstream

Stichting Upstream Nederland, hierna te noemen 'Upstream', verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Upstream vindt uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens Upstream gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van Upstream kunt verwachten, aan welke regels Upstream zich houdt en wat uw rechten zijn (als Upstream persoonsgegevens van u verwerkt).

Toepasselijkheid

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van:

  • Data verkregen door het registreren voor een evenement.
  • ​Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.

Verwerking van uw gegevens

Upstream houdt een financiële administratie bij, waarin ook persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd. 

Financiële administratie

Upstream legt de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U een gift geeft via de website;
  • U een bijdrage overmaakt naar ons rekeningnummer.

Registratie voor een (online) evenement

Upstream legt de volgende gegevens vast wanneer u als deelneemt aan een online evenement: naam en emailadres. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer: U zich aanmeldt voor een (online) evenement.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt bezwaar maken tegen het bewaren van deze gegevens door een email te sturen naar info@upstream.cafe. Geef in deze e-mail aan dat u bezwaar maakt tegen het bewaren van uw gegevens.

Als u bezwaar maakt verwijdert Upstream binnen 3 maanden alle gegevens waarop geen verplichting rust om deze te bewaren. Als u elektronische giften heeft gegeven komt u voor in de financiële administratie van Upstream. Upstream wordt verplicht deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Ook bewaart Upstream de toestemmingen voor gegevensverwerkingen die door u zijn gegeven. Upstream heeft immers de wettelijke verplichting om te kunnen bewijzen dat u toestemming heeft gegeven.

U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling en portabiliteit van uw gegevens. Stuur hiervoor een email naar info@upstream.cafe met als onderwerp “AVG recht” en geef aan welk recht u wilt uitoefenen. 

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?

Als u de website voor het reserveren van evenementen van Upstream bezoekt worden er een aantal cookies opgeslagen. Deze hebben betrekking op Drupal, het CMS van de website. In deze cookies wordt bijgehouden of JavaScript ingeschakeld is op uw apparaat. Daarnaast worden er ook cookies geplaatst t.b.v. Google Analytics. Naast functionele- en analytische cookies gebruiken we ook marketing cookies. Deze worden geplaatst door Facebook. Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en maken een koppeling met Facebook zodat je wordt herkend als je reserveren.upstream.cafe bezoekt.

Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee Upstream deze website voortdurend kan verbeteren voor haar gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Upstream heeft Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Upstream en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Upstream heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Upstream geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Upstream een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van Upstream te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Upstream) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook Pixel

We gebruiken Facebook Custom Audiences met een bijbehorende Facebook Pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Kijk voor meer informatie op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

E-mail

Wanneer u als uw e-mailadres aan Upstream heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie rondom het evenement. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Indien u aangegeven heeft op de hoogte gehouden willen worden, komt u op de maillijst voor evenementen van Upstream. Hier kan u zich voor afmelden onderaan deze mail of door een mail te sturen naar info@upstream.cafe.

Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Upstream.

Beveiliging

Upstream heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt Upstream ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie of taak toe bevoegd zijn. Ook zorgt Upstream er zo voor dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Upstream behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar info@upstream.cafe. U kunt ook contact opnemen via de post: Condorweg 1, 7332 AC, Apeldoorn.